Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > Informace o přijetí opatření dle usnesení vlády č. 1033 ze dne 12.10.2020

Informace o přijetí opatření dle usnesení vlády č. 1033 ze dne 12.10.2020Vyvěšeno: 12. 10. 2020
Sejmuto: 31. 12. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o přijetí opatření, které plyne  z usnesení vlády č. 1033 ze dne 12. října 2020

Text usnesení:
Vláda nařizuje s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba,
určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství,
které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní
policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních
službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální
práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci
a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999  Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na
to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Ve správním obvodě Svitavy byla určena ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1. Tato škola bude zajišťovat nezbytnou péči v čase 8-16 hodin. V
případě zájmu o využití této služby je nutné den předem zkontaktovat paní ředitelku ing. Alenu Vašákovou,  tel. 733735788.

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že všem dětem (i těm které vykonávají distanční výuku v domácnosti) náleží právo na oběd ve školní jídelně
za dotovanou cenu. Povinností školní jídelny je zajistit všechna hygienická a bezpečnostní opatření.


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 14. 10. 2020 8:26