Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Obecní symbolika

Obecní symbolika

 

ZNAK OBCE BOHUŇOV

znak

dělený španělský štít, v horní červené polovině
stříbrná otevřená kniha a nad ní zlatý patriarší kříž;
dolní část štítu třikrát stříbrně-modro-stříbrně dělená

 

VLAJKA OBCE BOHUŇOV

vlajka

list vlajky dělen do čtyř pruhů v poměru
7 : 1 : 1 : 1, v horním červeném pruhu bílá otevřená kniha a nad ní žlutý
patriarší kříž. Dolní část listu dělena do tří vodorovných pruhů - bílého –  modrého – bílého. patriarší kříž. Dolní část listu dělena do tří vodorovných pruhů - bílého –  modrého – bílého.  Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Výklad:

Patriarší kříž - stěžejní atribut sv. Cyrila a Metoděje
Kniha - symbolizující bibli - šíření křesťanství věrozvěsty Cyrilem a Metodějem
Modro-stříbrné pruhy - symbolika říčky Křetínky

A jak k této symbolice Bohuňov přišel?

Začátkem roku 2016 nás oslovil Mgr. Stanislav Švejcar s myšlenkou, zda bychom pro naši obec nechtěli zpracovat obecní symboliku. Zároveň nabídl, že by nám zprostředkoval kontakt na Mgr. Oldřicha Pakostu, ředitele státního okresního archivu v Litomyšli, se kterým o možnosti zpracování předběžně hovořil. V návaznosti na tuto nabídku se zastupitelstvo obce Bohuňov na svém zasedání 18. 1. 2016 usneslo zpracovat návrh obecní symboliky (znak a prapor/vlajku) a požádalo pana Mgr. Pakostu o spolupráci, resp. vytvoření několika návrhů.

Pan Mgr. Pakosta při zpracovávání obecní symboliky vycházel z toho, že se pro naši obec nedochovala žádná původní symbolika ani na pečetích a ani na otiscích úředních razítek, proto bylo nutné vytvořit návrhy zcela nově. V první fázi vypracoval sedm návrhů vycházejících z historie a  polohy obce (využití figury erbů vrchností vsi - pánů z Lomnice, Vojnických z Vojenic, atributy sv. Jiljí - jimiž jsou laň, šíp či parohy a symboliku říčky Křetínky). Na základě pověsti o ztraceném zvonu z bohuňovského kostela zvažoval též užití erbovní figury v podobě zvonu.

Obecní zastupitelé vzali tyto návrhy na vědomí a dne 18.3.2016 uspořádali přednášku, na které pan Mgr. Pakosta seznámil občany se základy heraldiky a vexikologie a zejména jim představil jednotlivé návrhy a objasnil jim obsah jednotlivých symbolů na nich obsažených.

V návaznosti na tuto přednášku pak bylo respektováno přání bohuňovských občanů zobrazit v návrzích obecní symboliky atributy sv. Cyrila a Metoděje (čili Bibli a patriarší kříž) a byly vytvořeny další 4 návrhy. Ty byly občanům prezentovány při setkání s občany dne 13.5.2016.

Zastupitelé obce při zohlednění názorů občanů vybrali dva návrhy – návrh č. 6 (polcený štít, v pravé červené polovině překřížený meč a šíp, levá polovina pětkrát modře-stříbrno dělená) a návrh č. 8., resp. 1. návrh z dodatečné série (dělený španělský štít, v horní červené polovině stříbrná otevřená kniha a pod ní zlatý patriarší kříž; dolní část štítu třikrát stříbrně-modro dělená). Tyto návrhy byly předloženy formou anketního lísku všem občanům obce. Anketní lístek obsahoval oba barevně vyobrazené návrhy s krátkým popisem a vysvětlením použitých symbolů.

Zastupitelstvo obce Bohuňov na svém zasedání 11.7.2016 vybralo k dalšímu zpracování návrh č. 8, přičemž zastupitelé respektovali výběr občanů, kteří tomuto návrhu v anketě udělili 44 hlasů, druhý z předvybraných návrhů č. 6 obdržel 27 hlasů.

Koncem srpna 2016 podali zastupitelé obce žádost o schválení obecního znaku a vlajky do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Proběhlo schvalovací řízení a dne 5. 4. 2017 byl obci udělen znak a vlajka, od tohoto okamžiku tedy může obec používat výše uvedenou symboliku.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat jak panu Mgr. Oldřichu Pakostovi za zpracování návrhů, tak i Mgr. Stanislavu Švejcarovi, za jeho osobní iniciativu při zpracovávání obecní symboliky.