Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Obec Bohuňov

2. Důvod a způsob založení

Obec Bohuňov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 

3. Organizační struktura

Obec není členěna do dalších organizačních útvarů. 

Seznam organizací:

 • Sbor dobrovolných hasičů
 • Římskokatolická farnost Bohuňov
 • Myslivecký spolek Bříze zelená - Vítějeves - Bohuňov

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Bohuňov
  Bohuňov 49
  569 04

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Bohuňov
  Bohuňov 49
  569 04

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 19:00- 20:00

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla 

  mobilní telefon: 773 921 049

  pevná linka: 468 008 912

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  obecbohunov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  starosta@obecbohunov.cz

 • 4.8 Datová schránka

  s78a3ng

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0214397111/0300

6. IČ

00276413

7. DIČ

CZ00276413 - obec není plátce DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádost o informaci lze podat na obecním úřadě Obce Bohuňov, Bohuňov 49, 569 04 Bohuňov a to písemně nebo ústně nebo zaslat elektronickou formou na podatelnu nebo do datové schránky. 

10. Příjem podání a podnětů

Žádost nebo jiné podání či podnět lze učinit na obecním úřadě Obce Bohuňov, Bohuňov 49, 569 04 Bohuňov a to písemně nebo ústně nebo zaslat elektronickou formou na podatelnu nebo do datové schránky. 

 11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Nebyly zatím žádné informace požadovány.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

15. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV