Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Odpady

Kalendář svozu odpadů v roce 2024

Kalendář svozu odpadů 1. pololetí 2024.jpgKalendář svozu odpadů 2. pololetí 2024.jpg

Kalendář svozu odpadů k vytištění je zde.

 

Bioodpad

Kontejner na bioodpad stojí stabilně v prostoru před pilou, jednou ročně před poutí se umístí na předem oznámené místo.

Do kontejneru patří drobný bioodpad a větve do průměru 5 cm.

Děkujeme, že už nebudete vytvářet další bioskládky na území obce a zejména podél vodních toků.

 

Objemný komunální odpad

Od 1.9.2023 občané Bohuňova a vlastníci nemovitostí v Bohuňově, kteří zde platí poplatky za svoz komunálního odpadu, mohou odevzdávat odpad na sběrné středisko odpadů Letovice Třebětín – Červený vrch. Dle podmínek provozovatele.       

Objemný komunální odpad, plast, dřevo, bioodpad, papír, směsný komunální odpad a nebezpečné složky komunálního odpadu jsou uloženy bezplatně do ceny 1000 Kč na obyvatele (objekt) na rok. 

Likvidaci stavební sutě (cihly, stavební a demoliční odpad) a manipulační poplatek za pneumatiky plně hradí občan dle platného ceníku provozovatele.

Seznam odpadů přijímaných do zařízení.pdf

Kde najdete sběrný dvůr: 

Letovice - Třebětín, Červený vrch
Odpovědná osoba: 

Adriana Hejlová | +420 736 682 992


Provozní doba:

Letní období (od 1. 4.–31. 10.)

Pondělí a středa
8–12 hod. 13–17 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek
8–12 hod. 13–14 hod.
Sobota
8–12 hod.

Zimní období (od 1. 11.–31. 3.)
Pondělí až pátek
8–12 hod. 13–14 hod.

Sobota
8–12 hod.

Ceny za svoz odpadů v roce 2024

Poplatek za svoz odpadů zůstává stejný jako v roce 2023.

1000,-Kč/ osoba - každá osoba přihlášená v obci (od poplatku jsou osvobozeny osoby, které v roce 2024 nedovrší 18 let).

1000,-Kč/ nemovitost, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba (rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci).

Celé znění vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství najdete zde.