Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Poplatky

Poplatky

Aktuální poplatky v roce 2023:

Poplatek za odpady:

1000,-Kč/ osoba - každá osoba přihlášená v obci (od poplatku jsou osvobozeny osoby, které v roce 2023 nedovrší 18 let nebo studenti, kteří nedovrší 26 let a předloží doklad o studiu).

1000,-Kč/ nemovitost, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba (rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci).

Celé znění vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství najdete zde.

Poplatek za psa:

50,-Kč za 1. psa, za každého dalšího psa téhož držitele je poplatek 100,-Kč.

Celé znění vyhlášky o místním poplatku ze psů najdete zde.

Poplatek za vodu:

23,-Kč/, poplatek je účtován dle skutečné spotřeby, odečty vodoměrů probíhají v letních měsících.

Výše uvedené poplatky je nutné uhradit do 30. 9. 2023.

Číslo účtu je 0214397111/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo domu, prosím.

Platit můžete také hotově v pokladních hodinách na OÚ (každé pondělí od 19:00-20:00 hod a každou lichou sobotu od 10:00-11:00 hod).

Hřbitov:

15,-Kč//rok, na základě Smlouvy o pronájmu hrobového místa.