Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Stavební suť není směsným komunálním odpadem!

Stavební suť není směsným komunálním odpadem!Datum konání:
19.4.2021

Vážení spoluobčané,

bohužel i takto vypadaly popelnice některých našich spoluobčanů při posledním svozu!

Takto tedy ne!

Takto naplněné popelnice samozřejmě svozová firma nevyveze.

Doufám, že se to nebude opakovat, neboť stavební suť určitě do svozových nádob nepatří. I uložení jakýchkoliv stavebních odpadů i obalů od nich u kontejnerů na tříděný odpad je zcela chybným řešení, takovéto jednání je považována za založení černé skládky a zakladateli hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Za likvidaci stavebního odpadu vždy odpovídá stavebník a měl by být ze zákona schopen doložit, co se sutí udělal.

A jak tedy suť zlikvidovat? 

Nejlepší variantou je odvezení stavební suti do sběrného dvora a to buď vlastními silami nebo prostřednictvím přistaveného kontejneru. Detailní pravidla pro uložení takovéhoto odpadu je nutné se sběrným dvorem dopředu prokonzultovat.

 

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností. Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.