Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > Odpady v roce 2024

Odpady v roce 2024Vyvěšeno: 2. 1. 2024
Sejmuto: 31. 12. 2024

Kalendář svozu odpadů v roce 2024

Tištěný kalendář svozu odpadů na rok 2024 byl u trvale obydlených nebo pravidelně navštěvovaných nemovitostí doručován během měsíce prosince do poštovních schránek. Ostatním bude doručen příležitostně nebo je k vyzvednutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

Kalendář k vytištění ve formátu PDF je přílohou tohoto oznámení a také je umístěn na stránkách obce v záložce ÚŘAD - Odpady, stejně jako aktuální informace o odpadech.

První lednové svozy:

10. 1. - plasty

17. 1. - papír

24. 1. - směsný komunální odpad

Poplatky za odpady v roce 2024

Poplatky zůstávají stejné jako v roce 2023:

1000,-Kč/ osoba - každá osoba přihlášená v obci (od poplatku jsou osvobozeny osoby, které v roce 2024 nedovrší 18 let).

1000,-Kč/ nemovitost, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba (rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci).

Bioodpad

Kontejner na bioodpad stojí stabilně v prostoru před pilou, jednou ročně před poutí se umístí na předem oznámené místo.

Do kontejneru patří drobný bioodpad a větve do průměru 5 cm.

Děkujeme, že už nebudete vytvářet další bioskládky na území obce a zejména podél vodních toků.

Objemný komunální odpad

Občané Bohuňova a vlastníci nemovitostí v Bohuňově, kteří zde platí poplatky za svoz komunálního odpadu, mohou celoročně odevzdávat tento odpad na sběrné středisko odpadů Letovice - Třebětín, Červený vrch.       

Objemný komunální odpad, plast, dřevo, bioodpad, papír, směsný komunální odpad a nebezpečné složky komunálního odpadu jsou uloženy bezplatně do ceny 1000 Kč na obyvatele (objekt) na rok. 

Likvidaci stavební sutě (cihly, stavební a demoliční odpad) a manipulační poplatek za pneumatiky plně hradí občan dle platného ceníku provozovatele.

Seznam odpadů přijímaných do zařízení.pdf

Kde najdete sběrný dvůr: 

Letovice - Třebětín, Červený vrch 
Kontaktní  osoba:                  

Adriana Hejlová, tel.: 736 682 992

Provozní doba:

Letní období (od 1. 4.–31. 10.)

Pondělí a středa
8–12 hod. 13–17 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek
8–12 hod. 13–14 hod.
Sobota 8–12 hod.

Zimní období (od 1. 11.–31. 3.)
Pondělí až pátek
8–12 hod. 13–14 hod.
Sobota 8–12 hod.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 2. 01. 2024 10:50