Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > Veřejná vyhláška FÚ pro Pard. kraj

Veřejná vyhláška FÚ pro Pard. krajVyvěšeno: 25. 4. 2023
Sejmuto: 26. 5. 2023

Finanční úřad pro Pardubický kraj 
Boženy Němcové 2625 
530 02 PARDUBICE V
Čj.: 761445/23/2800-11420-602966

V Pardubicích
dne

Elektronicky podepsáno 21. 4. 2023

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"daňový řád"), oznamuje, že


ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023


je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Pardubický kraj


ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
úterý od 8:00 do 15:30 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
čtvrtek od 8:00 do 15:30 hodin
pátek od 8:00 do 14:00 hodin


zpřístupněn k nahlédnutí


hromadný předpisný seznam čj. 759220/23/2800-11420-602966,
hromadný předpisný seznam čj. 759221/23/2800-11420-602966,


jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.


Za den doručení hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý
den po jeho zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. ode dne, kdy
bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství o umístění spisu nebo jeho
příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněné na internetových stránkách Finanční správy
České republiky http://www.financnisprava.cz.

L.S. Mgr. Irena Švadlenková
vedoucí oddělení

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 25. 04. 2023 23:59