Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinně zveřejňované informace

1. Název                                    

Obec Bohuňov

2. Důvod a způsob založení:

Obec Bohuňov je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), platném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

3. Organizační struktura

Starosta:             Ing. Řihák Milan

Místostarosta       Ing. Rounová Jana

Zastupitelé:         Hejtmánek Lubomír

                          Kollmann Miroslav

                          Plaček František

                          Bc. Straková Jaroslava

Finanční výbor:   Hejtmánek Lubomír - předseda

                          Kollmann Miroslav

                          Plaček František

Kontrolní výrob:  Plaček František - předseda

                         Hejtmánek Lubomír

                         Kollmann František

Kulturní výrob:    Bc. Straková Jaroslava

                          Hejtmánek Lubomír

                          Ing. Rounová Jana

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Bohuňov, Bohuňov 49, PSČ 569 04

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Bohuňov, Bohuňov 49, PSČ 569 04

4.3 Úřední hodiny

Pondělí        19:00  - 20:00

4.4 Telefonní číslo

468 008 912

4.5 Číslo faxu

-

4.6 Adresa internetové stránky

www.obecbohunov.cz

4.7 Adresa e-podatelny

bohunov@tiscali.cz

4.8 ID datové schránky

 

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB Svitavy

č. účtu: 0214397111/0300

6. IČ

00276413

7. DIČ

CZ00276413 - obec není plátce DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou.

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro obec Bohuňov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999

Poskytování informací dle zák. 106 1999 Sb.pdf