Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 05b 2015

26. 5. 2015

 

 

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Bohuňově, které se konalo

dne 25.5.2015 v zasedací místnosti OÚ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni:                                            Boucník Jaroslav

                                                           Mgr. Boucníková Alžběta

                                                           Kollmann Miroslav    

                                                           Plaček František

                                                           Ing. Rounová Jana

                                                           Ing. Řihák Milan

                                                           Skála David   

 

Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Milan Řihák. Bylo projednáno následující:

 

                                               

                                                1. Organizační záležitosti

                                                2. Dotace z prostředků kraje.

                                                3. Webové stránky obce.

                                                4. Různé. 

                                                                                              

 

ad1)     Konání dalšího  zastupitelstva bylo naplánováno  na  8.6.2015.

 

ad2)     Obecní zastupitelstvo projednalo poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce Bohuňov.

Výše  dotace: do 35 000,- Kč, spoluúčast obce 30%.

 

 Pro :     7                                               Proti :  0

 

ad3)     Mgr. Alžběta Boucníková přítomné informovala o krocích, které byly provedeny pro dnes již zprovozněný web www.obecbohunov.cz, jehož postupnou úpravou by měly vzniknout plnohodnotné stránky obce, včetně úřední desky. Nové webové stránky umožní operativní vkládání informací a díky vlastní účasti na jejich vzniku jsou mnohem levnější, než při zadání jejich zpracování.

 

ad4)     Starosta přítomné informoval o schůzce se zástupcem SÚS Svitavy. Tématem jednání byly závady  na komunikaci procházející obcí, zejména neodtékající voda z komunikace a propadající se část silnice u čp. 94. SÚS Svitavy předpokládá opravu propustku u čp.94 uskutečnit do září 2015, snazší odtok vody ze silnice bude umožněn odstraněním zatravnění krajnice.

Ing. Jana Rounová přítomné seznámila s možným postupem nakládání s pneumatikami. Po odvezení stávajícího množství tohoto odpadu (volba nejlevnější varianty je předmětem dalšího vyjednávání), již nebude tento druh odpadu od občanů odebírán, s tím, že bude apelováno na občany, aby využili možnosti odevzdat bezplatně staré pneumatiky na všech místech, kde jsou nové uváděny na trh (tedy u všech prodejců a pneuservisů).

                                  

 

           

           

 

 

Zapsal:      Ing. Milan Řihák

Bohuňov,  26.5.2015