Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 05a 2015

26. 5. 2015

Z á p i s

 

ze zasedání obecního zastupitelstva v Bohuňově, které se konalo

dne 11.5.2015 v zasedací místnosti OÚ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni:                                            Boucník Jaroslav

                                                           Mgr. Boucníková Alžběta

                                                           Kollmann Miroslav    

                                                           Plaček František

                                                           Ing. Rounová Jana

                                                           Ing. Řihák Milan

                                                           Skála David   

 

Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Milan Řihák. Bylo projednáno následující:

 

                                               

                                                1. Organizační záležitosti

                                                2. Závěrečný účet  a hospodaření obce za rok 2014.

                                                3. Účetní závěrka.

                                                4. Záměr prodeje obecního pozemku.

                                                5. Různé. 

                                                                                  

 

ad1)     Konání dalšího  zastupitelstva bylo naplánováno  na  25.5.2015.

 

ad2)     Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2014 – plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění rozpočtové skladby a zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2014, souhlasí  s celoročním hospodařením obce za rok 2014

 

             b e z      v ý h r a d

 Pro :     7                                               Proti :  0

 

ad3)     Obecní zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2014

 Pro :     7                                               Proti :  0

 

ad4)     Zastupitelstvo obce Bohuňova rozhodlo v souladu s právními předpisy zveřejnit  záměr

prodeje  pozemku  –  části parcely č. 81/7

Pro prodej:  7                Zdrželi se: 0                  Proti: 0

                                  

 

ad5)     Přítomní zastupitelé diskutovali k zřízení samostatných webových stránek obce, k  uskutečněným pracím v okolí rezervátu Martinův kout a v obci v rámci brigády 2.5. a před ní, kritika zazněla ke způsobu odstranění štěrku z komunikace.

            Starosta přítomní informaval o provedených pracech na opravě vodovodního řadu a o plánovaném průběhu prací následujících. 

Přítomní zastupitelé se dále zabývali možným způsobem opravy křížku, který stojí u silníce směrem na Horní Poříčí. V rámci zlepšení vzhledu obce bude do připravovaného Občasníku doplněna výzva majitelům psů k důslednému odstraňování exkrementů.

           

           

           

 

 

Zapsal:      Ing. Milan Řihák

Bohuňov,  13.5.2015